Polityka prywatności serwisu Czasnawas.pl

Polityka prywatności serwisu Czasnawas.pl

W ramach serwisu internetowego magazynu Czasnawas zapewniamy Internautom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane przez Internautów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Internautów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Internautów przechowujemy na serwerach zapewniających ich możliwie pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnione osoby ze strony Administratora Danych Osobowych. Każdy Internauta, który przekazał nam swoje dane osobowe…