Polska buduje własny plan kosmiczny!

atlantis-space-shuttle-879404_640

Polska buduje własny plan kosmiczny!

Polska buduje własny plan kosmiczny – mamy czas do połowy 2016 roku! Forum jest zawsze polem do dyskusji na niewygodne lub kontrowersyjne tematy. Podczas Forum Sektora Kosmicznego, które odbyło się 9 marca 2016 roku rozgorzała dyskusja o polskim planie kosmicznym.

 

Zdaniem prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marka Banaszkiewicza, zadaniem Polski jest zbudowanie własnego programu kosmicznego – do połowy tego roku. Ten krótki termin jest jak najbardziej uzasadniony – pod koniec 2016 roku odbędzie się spotkanie Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Lucernie. Podczas spotkania uczestnicy podejmą strategiczne decyzje dotyczące rozwoju europejskich programów kosmicznych. W związku z tym Polska powinna posiadać do połowy roku gotowy projekt, a co najmniej jego podstawy.

Polska buduje własny plan kosmiczny

Polska buduje własny plan kosmiczny.

Nie bez kozery temat planu kosmicznego wypłynął podczas pierwszej edycji wspomnianej na wstępie konferencji. Po pierwsze, wydarzenie skupiło uwagę ekspertów i przedsiębiorców związanych z „kosmiczną” branżą. Po drugie, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaleciła wszystkim państwom członkowskim opracowanie krajowych programów. Bardzo ważne jest, aby przedstawiciele państw członkowskich UE pojawili się na spotkaniu Rady Ministerialnej ESA przygotowani.

Polska buduje własny plan kosmiczny

Polska buduje własny plan kosmiczny.

Jeżeli krajowe strategie kosmiczne nie będą gotowe, przeprowadzenie kluczowych konsultacji w sprawie strategii europejskiej może okazać się niemożliwe, a co najmniej bardzo utrudnione. Proces negocjacji rozpoczyna się zwykle około pół roku przed spotkaniem Rady Ministerialnej ESA. Im szybciej będzie gotowa strategia krajowa, tym łatwiej będzie Polsce osiągnąć określone cele podczas negocjacji z państwami członkowskimi UE.

Polska buduje własny plan kosmiczny

Polska buduje własny plan kosmiczny.

Posiadanie własnego programu kosmicznego jest istotne nie tylko ze względu na wspólny interes członków UE, ale przede wszystkim z perspektywy polityki zagranicznej każdego państwa członkowskiego. Bez strategii trudno określić swoje stanowisko na europejskim forum. Jeżeli Polska ma zamiar czynnie uczestniczyć w rozmowach o europejskim programie kosmicznym, polska delegacja powinna posiadać co najmniej główne założenia strategii.

Polska buduje własny plan kosmiczny

Polska buduje własny plan kosmiczny.

Na razie trwają przygotowania do właściwych prac. Przedstawiciele przemysłu kosmicznego zostali zaproszeni przez Ministra Rozwoju na konsultacje. Opracowanie polskiej strategii kosmicznej powierzono Departamentowi Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju.

Źródło: Redakcja czasnawas.pl


Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.


Leave a Comment